ve školním roce 2016/2017 proběhlo ...
.

Výlet do Kutné Hory - v pondělí závěrečného týdne tohoto školního roku jsme se vypravili na výlet do Kutné Hory. Hlavní náplní turistické výpravy byla Naučná stezka údolím Vrchlice. S batůžky na zádech jsme ráno nastoupili do linkového autobusu, který nás dovezl do Čáslavi. Po krátkém přesunu pokračovala naše cesta vlakem do okresního města. Z malého nádraží Kutná Hora - město to už byl jen kousek na stromy chráněnou Královskou procházku. Hned první lavičky nás nenápadně přiměly posvačit a posilnit se na pěší túru. Těsně před začátkem Naučné stezky údolím Vrchlice nám čáru přes všechny plány udělal rozbořený most přes Vrchlici. Z na první pohled bezvýchodné situace se však vyklubal nejdobrodružnější moment celého dne. Postupně jsme přeskákali kameny v říčce a dostali se tak suchou nohou na druhý břeh. Čekalo nás 13 tabulí (oficiální počet je 15, ale dvě jsme nikde nenašli) s informacemi o historii, zvířatech a rostlinách blízkého okolí. Samotný konec naučné stezky byl u hráze Velkého rybníka, která je momentálně také v rekonstrukci, došli jsme tedy ještě o kus dál a s výhledem na kachní rodinku jsme poobědvali. Zpáteční procházka nám již netrvala tak dlouho, hnacím motorem byla zmrzlina, která na nás čekala v centru historického města se stříbrnou minulostí. Cestou jsme ještě obdivně zhlédli Chrám svaté Barbory a učaroval nám výhled na Královskou procházku od Jezuitské koleje. Po zmrzlině bylo ještě nutné uspokojit "nakupovací" potřeby některých výletníků. Pak už ale návratu zpět do Bílého Podolí nebránilo vůbec nic. Opět jsme nastoupili do linkového autobusu, který nás tentokrát dovezl až na křižovatku za obec Zaříčany. Poslední špacír nám netrval ani 20 minut. Před školou již čekali rodiče, aby si malé cestovatele odvezli domů. Počasí nám přálo, nebylo takové horko, a proto jsme těch 12 km chůze hravě zvládli. Pro úplnost dodám, že veškeré cestovní náklady byly uhrazeny z peněz získaných ze sběru papíru. foto zde

Poslední sběr papíru v tomto roce - proběhl právě dnes 21. 6. v ranních hodinách. Díky součinnosti mnohdy celých pracovišť některých rodičů se podařilo nashromáždit 920 kg kartonu a 428 kg novin, časopisů a letáků. Za téměř plný sběrný vůz jsme utržili 1562,- Kč, které budou použity například na cestovní výdaje spojené se školním výletem v příštím týdnu. Všem aktivně zapojeným moc děkujeme.

Květen ve školní družině - V květnu nám počasí přálo, proto jsme rádi trávili čas venku na zahradě. V době ředitelského volna jsme si povídali o Slunci a sluneční soustavě, byli na procházce v lese, kde jsme stavěli domečky a vyráběli maminkám k jejich svátku dárky (ale to už maminky vědí J). Tématem měsíce byly krásy přírody, proto jsme po skupinách na počítačích připravili prezentace našich národních parků, a pak jsme s výsledkem seznámili ostatní. Dále jsme vytvářeli vitráže s květinami, kreslili jsme přírodu (výsledky jsou k vidění ve vstupní chodbě školy), zhotovili z PET lahví hmyzáky a nechali na chodbě školy "vyrůst" rozkvetlý strom z ruliček toaletního papíru. V józe jsme tak dobří, že už nepředcvičuje paní učitelka, ale my sami sobě. Fotografie z našich činností můžete vidět zde.

OLYMPIJSKÁ ŠKOLA V ZAHRADĚ 8. a 9. 6. 2017 Na fotky se můžete podívat právě tady

Duben ve školní družině - Jak jsme trávili čas v družině v dubnu? Různě. Vytvořili jsme jarní věnce z papírových květů, ovce z fáčů, berušky a "hmyzáky" z papíru. Tématem dubna byly Velikonoce a vše, co k nim patří - vytvářeli jsme vajíčka z polystyrenového základu, okýnka s ptáčkem nebo slepičkou, zajíčka ze sena a ukázali jsme si, jak se plete pomlázka s košíčkem. Když nám počasí dovolilo, byli jsme venku. Na fotografie z činností se podívejte zde.

Březen ve školní družině - V březnu jsme se seznámili s různými starými řemesly, některé jsme si sami vyzkoušeli - paličkování a tkaní. Počasí nám už přálo, proto jsme chodili na zahradu a hřiště, kde jsme nejčastěji hráli fotbal, vybíjenou a skákali přes švihadlo. V tělocvičně jsme se naučili nové pozice v józe a zároveň upevnili ty, které už dobře známe. V rámci rukodělné dílny jsme vyzdobili okna a zaměstnali naše ruce různým vyráběním - to můžete dobře vidět na našich fotkách.

Fotografie ze zápisu najdete zde

Únor ve školní družině - Co se dělo v únoru v družině? Hráli jsme celý měsíc různé hry, luštili jsme osmisměrky, řešili kvízy, hledali rozdíly na obrázcích, skládali origami a puzzle. Četli jsme si pohádky, které jsme pak, rozděleni do skupin, dramatizovali nebo k nim vytvářeli ilustrace. Nejdůležitější událostí, která nás čekala, byl karneval. Sami jsme si vyrobili masky, a pak v nich ve čtvrtek před jarními prázdninami soutěžili v tělocvičně. Za soutěže jsme získali sladkou odměnu i zlaťáky do naší celoroční hry. Dočetli jsme také knihu Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky od Václava Čtvrtka a začali číst Velkou knihu pohádek. Fotky z února si můžete prohlédnout zde.

EKOLOGIE - ODPADY A JEJICH RECYKLACE - Ve čtvrtek 16. února vystřídalo tradiční český jazyk nebo matematiku tematické vyučování zabývající se environmentální problematikou. Kromě svačiny si žáci tento den s sebou do školy přinesli papírový, plastový, směsný a skleněný odpad. Po úvodních slovech se rozpoutala aktivní diskuze. Následně byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Každá z nich si vylosovala druh odpadu, který se měl stát jejich tvůrčím materiálem. Společně nejprve vyplnili pracovní list, ze kterého každá skupina získala řadu zajímavých informací. Pak už ale jejich rukodělným činnostem nestálo nic v cestě a z odpadu vznikala zajímavá díla, se kterými se můžete seznámit na našich fotografiích.

Leden ve školní družině - Po vánočních prázdninách jsme si v družině povídali o tom, jak jsme se o nich měli a co krásného nám Ježíšek donesl. Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo a napadl sníh, tak jsme čas trávili venku při stavbě sněhuláků, iglú a různých hrách. Došlo i na sjíždění našeho malého kopečku na pekáčích, ale na to je přece jen málo sněhu. Naučili jsme se trošku morseovku - dostali jsme zprávu, která jí byla napsaná a naším úkolem bylo ji vyluštit a vypracovat zadaný úkol. Celý měsíc jsme si povídali o zdraví, zdravém životním stylu a vytvářeli potravinovou pyramidu z obrázků, které jsme si vystřihli z letáků. Hodně jsme kreslili, malovali, tvořili, četli další příběhy z pařezové chaloupky, stavěli z nových stavebnic a hráli stolní hry. Na fotografie z našich činností se můžete podívat zde.

SBĚR PAPÍRU se uskutečnil 18. 1. 2017. Již druhé "papírování" v tomto školním roce zkomplikoval rozbitý vůz, který měl balíky s papírem a kartonem odvézt. Navíc jsme dostali informaci, že cena za karton klesla. Přesto všechno dobře dopadlo a opět se za přispění většiny žáků podařilo získat 1028,- Kč. Všem zúčastněným moc děkujeme!

Prosinec ve školní družině - Tento měsíc se nesl ve znamení příprav na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Zdobili jsme družinu - nejdříve přišla na řadu okna, pak strop - kam jsme pověsili sněhové vločky. Dále jsme si vyrobili stromeček z kartonu, který jsme ozdobili vlastnoručně zhotovenými ozdobičkami. Na okně nám téměř celý měsíc stojí náš sněhulák Olaf, který vznikl z papíru a papírových ubrousků. Celý měsíc jsme si povídali o adventu, který byl nejdůležitějším tématem měsíce, a jemu byly podřízeny téměř všechny činnosti v družině. Fotografie z našich činností můžete vidět zde

Plavecký výcvik tohoto školního roku už je minulostí. Chřipka, mráz, sníh ani zledovatělá silnice nám nezabránily, abychom absolvovali všech deset lekcí. Potkali jsme nové kamarády ze ZŠ ve Vlastějovicích, někteří z nás se seznamovali s vodou, jiní si užívali různé vodní hry a ti starší zase o něco vylepšili své plavecké schopnosti a na závěr změřili své síly v plaveckých závodech. Užili jsme si spoustu legrace, ale teď už zase zpátky do tělocvičny :) foto naleznete zde 

Tento týden jsme si užili pečení vánočního cukroví a dílnu s rodiči. Bylo to moc prima. Další informace a fotografie najdete právě tady

Blížící se Štědrý den jsme si společně s dětmi z MŠ připomněli Vánočními zpěvy v kostele sv. Václava v Bílém Podolí. Podívejte se, jak jim to slušelo. zde

Tři měsíce v duhové družině

V září jsme se v družině všichni vzájemně poznávali, nejen s novými prvňáčky, ale i s novou paní učitelkou. Hráli jsme různé hry, pobývali na zahradě a školním hřišti. V pondělí jsme v rámci rukodělné dílny vytvářeli motýlky, abychom si tím zkrášlili dveře v družině. Pak nás čekala výroba ježka, světýlek a záložek do knih. V úterý jsme v rámci herní dílny hráli různé stolní hry nebo soutěžili v tělocvičně. Ve středu jsme během tematické dílny byli na procházce, abychom se naučili bezpečně se pohybovat po veřejných komunikacích. Povídali jsme si o České republice a skládali puzzle. Ve čtvrtek chodíme do tělocvičny cvičit jógu a hrát drobné pohybové hry - už umíme pozici hory, svíčky, pejska a známe nové pohybové hry. V pátek máme výtvarnou dílnu, kdy jsme vytvářeli ilustraci k "Nevšedním příběhům". To nás bavilo, ve skupince jsme si dali do velké krabice koule namočené v barvě a všichni jsme pohybovali krabicí tak, aby se vytvořilo zajímavé dílo, ve kterém jsme hledali nějaký příběh a pak ho všem vyprávěli.

Říjen se nesl ve znamení příprav na oslavu 120 let založení školy. Během rukodělné dílny jsme vytvářeli záložky, zvířátka z kaštanů a papírové draky, draci pak zdobili naše okna, a ještě jsme vytvářeli skřítky z jehličí. V úterý jsme v rámci herní dílny hráli maňáskové divadlo, pexeso, Bobří partu, Kámen - zbraně - papír, Dobble a Cink. Ve středu jsme si povídali o kočkovitých šelmách, vyráběli jsme lva z papíru a tvořili záložky s podzimní tématikou. Čtvrtky jsme trávili v tělocvičně při józe a drobných pohybových hrách, naučili jsme se novou pozici stromu a zahráli si řadu pohybových her. Během páteční výtvarné dílny jsme vytvořili obrázky z dřevěných kostiček, z listí a jiných přírodních materiálů.

V listopadu jsme si hráli, četli, tvořili a sbírali zlaťáky J Na "nástěnce" ve vchodu školy jste si mohli všimnout, jak se nám daří a co vše vyrábíme a kreslíme. Za mnohé zmíním osobní totemy, dýně, muchomůrky, vosy a řadu tematických omalovánek zvířat. Nyní se připravujeme na zimní zdobení družiny, jak můžete vidět na našich oknech.

V družině máme celoroční hru "Safari", kde se seznamujeme s životem na zemi, povídáme si o zvířatech a odpovídáme na otázky, které se jich týkají. Za své snažení a znalosti dostáváme zlaťáky nebo dukáty, které budeme moci utratit na konci roku na školním tržišti. Už se těšíme.

Fotografie z našich činností můžete vidět zde


SBĚR PAPÍRU - Před vyučováním ve středu 21. 9. 2016 proběhl již po druhé sběr papíru s firmou S - firma, s.r.o. Zapojila se většina žáků se svými rodinami. Ačkoli se tato "papírová akce" uskutečnila pouze po třech měsících od té poslední, na odevzdaném množství sběru to nebylo téměř znát. Podařilo se nám za odpadový papír utržit 1224,- Kč. Finanční částka bude použita na některou ze školních akcí. Jen pro připomenutí - částka 1435,- Kč z minulého sběru papíru byla rozdělena na nákup odměn na TUR-školu v zahradě (červen 2016) a kynologický interaktivní program Bezpečný pes (září 2016). Všem zapojeným "sběračům", zejména obchodu pana Trana, velmi děkujeme. DALŠÍ "PAPÍROVÁNÍ" BUDE V LEDNU 2017. Konkrétní datum bude upřesněno. foto zde

Výcvik psů - Dnes 21. 9. nás v areálu MŠ navštívili zástupci výcvikového centra CZ Kynologický servis, s.r.o. Přijeli spolu se svými čtyřnohými kamarády, aby nás seznámili s pejsky. Dozvěděli jsme se něco o stavbě psího těla, shlédli jsme ukázky z jejich výcviku, mohli jsme si chlupaté figuranty také pohladit, ale hlavně jsme se naučili, jak k pejskům bezpečně přistupovat a jak se k nim správně chovat. Poplatek za kynologický výukový program bude uhrazen z peněz, které si děti vydělaly červnovým sběrem papíru. Doplatek bude financován z výtěžku z Vánočních zpěvů v kostele. také zde

Cvičení v přírodě - Prázdniny jsou v nenávratnu, už TO začalo. Při zahájení školního roku 2016/2017 jsme viděli spoustu nových tváří. Kromě nově příchozích prvňáčků přibyla také spolužačka třeťákům a učitelský sbor rozšířily dvě nové kolegyně. A abychom se všichni brzy lépe poznali, vyrazili jsme hned 2. 9. na pěší výlet s hrami a zábavou na nedalekou (námi velmi oblíbenou :) ) Vlčí skálu. Počasí nám také přálo, a tak jsme si užili pěkný den. Foto na našem FB.