O nás
.

       Pod Železnými horami stojí už bezmála 120 let v srdci městysu Bílé Podolí okenatá budova nově ve žlutavém kabátě. Každé ráno vítá s otevřenou náručí malé človíčky. Svými zdmi chrání rozlehlou travnatou plochu s hřištěm a venkovním odpočinkovým respiriem před pohledy zvědavců. Školní zahradu prozrazuje pouze dětské výskání. 

       Naši neúplnou základní školu (I. stupeň) v letošním školním roce navštěvuje 25 žáků. Podle ročníků jsou rozděleni do dvou tříd. Prvňáčci se učí v jedné třídě společně s třeťáky. Žáci zbývajících ročníků se vzdělávají pohromadě ve druhé třídě. Nižší počet školáků v hodinách umožňuje pedagogům přistupovat ke každému z nich individuálně. Díky tomu dochází k brzkému odhalení specifických poruch učení nebo chování a včasnému zahájení jejich nápravy v rámci poskytovaných hodin reedukace.

       Žáci kromě dvou tříd s interaktivními tabulemi využívají také učebnu tělesné výchovy a v loňském roce vybudovanou podkrovní místnost k volnočasovým aktivitám. V přízemí budovy se nachází také školní družina, která kapacitně pojme všechny žáky a v současné době se do aktivit školní družiny zapojuje skutečně většina školáků. Svůj volný čas mohou trávit také prostřednictvím nabídky kroužků, které zastřešuje Dům dětí a mládeže. V letošním roce u žáků vyhrál výtvarný kroužek a kroužek atletiky.

       Školní rok si zpříjemňujeme různými akcemi - tvoříme v rámci projektových dnů, navštěvujeme kino či divadlo v nedaleké Čáslavi nebo Kutné Hoře, každý rok jezdíme na plavecký výcvik, výlet, nocujeme ve škole, užíváme si na škole v přírodě nebo zahradě, pečeme vánoční cukroví, účastníme se sportovních nebo výtvarných soutěží, ... Několikrát do roka se k nám přidávají také rodiče (například Drakiáda, Vánoční dílny) nebo děti z místní mateřské školy - žáci pro mladší kamarády připravují Dětský den, pospolu vítáme jaro nebo zpíváme koledy v kostele sv. Václava. Mezi pravidelnými školními událostmi si našly své pevné místo také návštěvy předškoláků. Dvakrát za měsíc si chodí hrát, povídat a plnit úkoly - zkrátka připravovat se na roli školáka a postupně si zvykat na nové prostředí.