O nás
.

       Pod Železnými horami stojí už 120 let v srdci městysu Bílé Podolí okenatá budova ve žlutavém kabátě. Každé ráno vítá s otevřenou náručí malé človíčky. Svými zdmi chrání rozlehlou travnatou plochu s hřištěm a venkovním odpočinkovým respiriem před pohledy zvědavců. Školní zahradu prozrazuje pouze dětské výskání. 

       Naši neúplnou základní školu (I. stupeň) v letošním školním roce navštěvuje 23 žáků. Podle ročníků jsou rozděleni do dvou tříd. Prvňáčci se učí v jedné třídě společně s druháky. Žáci zbývajících ročníků se vzdělávají pohromadě ve druhé třídě. Nižší počet školáků v hodinách umožňuje pedagogům přistupovat ke každému z nich individuálně. Díky tomu dochází k brzkému odhalení specifických poruch učení nebo chování a včasnému zahájení jejich nápravy v rámci poskytovaných hodin pedagogické intervence nebo předmětů speciálně pedagogické péče.

         Od začátku školního roku 2018/2019 jsou v I. třídě (1. a 2. ročník) do výuky zařazovány prvky programu Začít spolu a Hejného matematiky. V této souvislosti byly také provedeny úpravy interiéru třídy. Ta vytváří žákům bezpečné a podnětné prostředí pro individuální rozvoj 

       Žáci kromě dvou tříd s interaktivními tabulemi využívají také učebnu tělesné výchovy a podkrovní místnost k volnočasovým aktivitám, vybudovanou v roce 2016. V přízemí budovy se nachází také školní družina, která kapacitně pojme všechny žáky a v současné době se do aktivit školní družiny zapojuje skutečně většina školáků. Svůj volný čas mohou trávit také prostřednictvím nabídky kroužků, které zastřešuje Dům dětí a mládeže. V letošním roce u žáků vyhrály kroužky Šikovné ruce a Sportovní hry. Díky zapojení do projektu EU mohou vybraní žáci navštěvovat také Doučování nebo Klub zábavné logiky.

       Školní rok si zpříjemňujeme různými akcemi - tvoříme v rámci projektových dnů, navštěvujeme kino či divadlo v nedaleké Čáslavi nebo Kutné Hoře, každý rok jezdíme na plavecký výcvik, výlet, nocujeme ve škole, užíváme si na škole v přírodě nebo zahradě, pečeme vánoční cukroví, účastníme se sportovních nebo výtvarných soutěží, ... Několikrát do roka se k nám přidávají také rodiče (například Drakiáda, Vánoční dílny) nebo děti z místní mateřské školy - žáci pro mladší kamarády připravují Dětský den, pospolu vítáme jaro nebo zpíváme koledy v kostele sv. Václava. Mezi pravidelnými školními událostmi si našly své pevné místo také návštěvy předškoláků. Dvakrát za měsíc si chodí hrát, povídat a plnit úkoly - zkrátka připravovat se na roli školáka a postupně si zvykat na nové prostředí.