PODĚKOVÁNÍ

03.12.2018

Vážení rodiče,

chtěla bych touto cestou poděkovat všem maminkám (rodinám), které se aktivně zapojily do příprav "Vánočního jarmarku", ať už společnou tvorbou v rámci listopadové Pracovní kavárny, poskytnutím materiálu na tvoření, krásných výrobků z vlastní tvorby nebo napečením výborného pohoštění.

Z části výtěžku budou pořízeny školní vánoční dárky a zbytek bude použit opět jako příspěvek na dopravu nebo kulturní program.

za žáky a pracovníky ZŠ

Stanislava Šindelářová