Základní škola Bílé Podolí
okres Kutná Hora

Vítejte na stránkách naší školy

Proběhlo

Leden ve školní družiněPo vánočních prázdninách jsme si v družině povídali o tom, jak jsme se o nich měli a co krásného nám Ježíšek donesl. Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo a napadl sníh, tak jsme čas trávili venku při stavbě sněhuláků, iglú a různých hrách. Došlo i na sjíždění našeho malého kopečku na pekáčích, ale na to je přece jen málo sněhu. Naučili jsme se trošku morseovku - dostali jsme zprávu, která jí byla napsaná a naším úkolem bylo ji vyluštit a vypracovat zadaný úkol. Celý měsíc jsme si povídali o zdraví, zdravém životním stylu a vytvářeli potravinovou pyramidu z obrázků, které jsme si vystřihli z letáků. Hodně jsme kreslili, malovali, tvořili, četli další příběhy z pařezové chaloupky, stavěli z nových stavebnic a hráli stolní hry. Na fotografie z našich činností se můžete podívat zde.

SBĚR PAPÍRU se uskutečnil 18. 1. 2017. Již druhé "papírování" v tomto školním roce zkomplikoval rozbitý vůz, který měl balíky s papírem a kartonem odvézt. Navíc jsme dostali informaci, že cena za karton klesla. Přesto všechno dobře dopadlo a opět se za přispění většiny žáků podařilo získat 1028,- Kč. Všem zúčastněným moc děkujeme!

Prosinec ve školní družině - Tento měsíc se nesl ve znamení příprav na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Zdobili jsme družinu - nejdříve přišla na řadu okna, pak strop - kam jsme pověsili sněhové vločky. Dále jsme si vyrobili stromeček z kartonu, který jsme ozdobili vlastnoručně zhotovenými ozdobičkami. Na okně nám téměř celý měsíc stojí náš sněhulák Olaf, který vznikl z papíru a papírových ubrousků. Celý měsíc jsme si povídali o adventu, který byl nejdůležitějším tématem měsíce, a jemu byly podřízeny téměř všechny činnosti v družině. Fotografie z našich činností můžete vidět zde.

Plavecký výcvik tohoto školního roku už je minulostí. Chřipka, mráz, sníh ani zledovatělá silnice nám nezabránily, abychom absolvovali všech deset lekcí. Potkali jsme nové kamarády ze ZŠ ve Vlastějovicích, někteří z nás se seznamovali s vodou, jiní si užívali různé vodní hry a ti starší zase o něco vylepšili své plavecké schopnosti a na závěr změřili své síly v plaveckých závodech. Užili jsme si spoustu legrace, ale teď už zase zpátky do tělocvičny :) foto naleznete zde


PODAŘILO SE A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BÍLÉM PODOLÍ BUDE ZAPSÁNA DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ!!!

Co nás čeká

BLÍŽÍ SE "POLOČAS" ŠKOLNÍHO ROKU :) Ano, už je to tak, v úterý 31. 1. 2017 dostanou všichni školáci pololetní vysvědčení. Jen na ty pololetní prázdniny si musí počkat až do pátku.


EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM". Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl na naší škole zahájen 1.5.2011 a byl ukončen 31.12.2013.

Projekt jsme využily k dalšímu vzdělávání pedagogů, vytvoření samostatné hodiny AJ pro 5. ročník, zřízení hodiny čtenářské gramotnosti, k pořízení vybavení školy ICT technikou (notebooky, interaktivní tabule) a nákupu interaktivních výukových programů.

V rámci šablony III/2 vypracovaly naše vyučující 6 sad vzdělávacích materiálů:

M I. - materiály pro matematiku 1. - 2. ročník - dokončeno

ČJ I. - materiály pro český jazyk 1. - 2. ročník - dokončeno

M II. - materiály pro matematiku 3. - 5. ročník - dokončeno

ČJ II. - materiály pro český jazyk 3. - 5. ročník - dokončeno

AJ - materiály pro anglický jazyk 1. - 5. ročník - dokončeno

INF - materiály pro informatiku v 5. ročníku - dokončeno

Na požádání poskytneme vypracované a ve výuce pilotně ověřené DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ.

Kontakt: zspodoli@centrum.cz

"Bezvadná řeč"

Naše paní učitelky se účastní grantového projektu "Bezvadná řeč", čímž získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči, a budou tak moci pomáhat našim dětem/žákům s tímto znevýhodněním.

Realizátor: Služba škole MB

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.48/02.0036

Cíl projektu: Realizovat pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ kurz Bezvadná řeč. Účastníci projektu získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči a následně budou moci pomáhat dětem a žákům s tímto znevýhodněním.

Více informací o projektu na http://www.sskolemb.cz/ucitele/bezvadna-rec-grantovy-projekt-cz-1-07-1-3-48-02-0036/