Základní škola Bílé Podolí
okres Kutná Hora

Vítejte na stránkách naší školy

Proběhlo

Už máme ozdobený stromeček, tak si nezapomeňte udělat výlet do Starkoče a hlasovat ;)

PODAŘILO SE A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BÍLÉM PODOLÍ BUDE ZAPSÁNA DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ!!!

Co nás čeká

Několik důležitých informací:

  • V neděli 27. 11. 2016 v 16,30 hodin Rozsvěcení stromečku v Bílém Podolí - děti vystoupí s několika koledami. 
  • V úterý 29. 11. 2016 pojedeme do kina - Příběh lesa, vstupné 50,- Kč.
  • Plavecký výcvik začíná až termínem 2. 12. 2016 - do té doby nutno přinést potvrzení od lékaře (týká se žáků, kteří v loňském školním roce nepřinesli potvrzení s roční platností).

  • Prosíme o dodání zbývajících kopií průkazů zdravotní pojišťovny, jinak je nutné i na plavecký výcvik posílat dítě s originálem.

Od pondělí 28. 11. je po dobu plavání změněný rozvrh hodin! Žáci ho mají u sebe nebo ho najdete na iškole (www.iskola.cz).


EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM". Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl na naší škole zahájen 1.5.2011 a byl ukončen 31.12.2013.

Projekt jsme využily k dalšímu vzdělávání pedagogů, vytvoření samostatné hodiny AJ pro 5. ročník, zřízení hodiny čtenářské gramotnosti, k pořízení vybavení školy ICT technikou (notebooky, interaktivní tabule) a nákupu interaktivních výukových programů.

V rámci šablony III/2 vypracovaly naše vyučující 6 sad vzdělávacích materiálů:

M I. - materiály pro matematiku 1. - 2. ročník - dokončeno

ČJ I. - materiály pro český jazyk 1. - 2. ročník - dokončeno

M II. - materiály pro matematiku 3. - 5. ročník - dokončeno

ČJ II. - materiály pro český jazyk 3. - 5. ročník - dokončeno

AJ - materiály pro anglický jazyk 1. - 5. ročník - dokončeno

INF - materiály pro informatiku v 5. ročníku - dokončeno

Na požádání poskytneme vypracované a ve výuce pilotně ověřené DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ.

Kontakt: zspodoli@centrum.cz

"Bezvadná řeč"

Naše paní učitelky se účastní grantového projektu "Bezvadná řeč", čímž získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči, a budou tak moci pomáhat našim dětem/žákům s tímto znevýhodněním.

Realizátor: Služba škole MB

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.48/02.0036

Cíl projektu: Realizovat pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ kurz Bezvadná řeč. Účastníci projektu získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči a následně budou moci pomáhat dětem a žákům s tímto znevýhodněním.

Více informací o projektu na http://www.sskolemb.cz/ucitele/bezvadna-rec-grantovy-projekt-cz-1-07-1-3-48-02-0036/