Základní škola Bílé Podolí
okres Kutná Hora

Vítejte na stránkách naší školy

Proběhlo

Třídní schůzka - 15. 5. 2017 - zápis z proběhlé třídní schůzky zde.

Duben ve školní družině - Jak jsme trávili čas v družině v dubnu? Různě. Vytvořili jsme jarní věnce z papírových květů, ovce z fáčů, berušky a "hmyzáky" z papíru. Tématem dubna byly Velikonoce a vše, co k nim patří - vytvářeli jsme vajíčka z polystyrenového základu, okýnka s ptáčkem nebo slepičkou, zajíčka ze sena a ukázali jsme si, jak se plete pomlázka s košíčkem. Když nám počasí dovolilo, byli jsme venku. Na fotografie z činností se podívejte zde.

Březen ve školní družině - V březnu jsme se seznámili s různými starými řemesly, některé jsme si sami vyzkoušeli - paličkování a tkaní. Počasí nám už přálo, proto jsme chodili na zahradu a hřiště, kde jsme nejčastěji hráli fotbal, vybíjenou a skákali přes švihadlo. V tělocvičně jsme se naučili nové pozice v józe a zároveň upevnili ty, které už dobře známe. V rámci rukodělné dílny jsme vyzdobili okna a zaměstnali naše ruce různým vyráběním - to můžete dobře vidět na našich fotkách.

Fotografie ze zápisu najdete zde.

Únor ve školní družiněCo se dělo v únoru v družině? Hráli jsme celý měsíc různé hry, luštili jsme osmisměrky, řešili kvízy, hledali rozdíly na obrázcích, skládali origami a puzzle. Četli jsme si pohádky, které jsme pak, rozděleni do skupin, dramatizovali nebo k nim vytvářeli ilustrace. Nejdůležitější událostí, která nás čekala, byl karneval. Sami jsme si vyrobili masky, a pak v nich ve čtvrtek před jarními prázdninami soutěžili v tělocvičně. Za soutěže jsme získali sladkou odměnu i zlaťáky do naší celoroční hry. Dočetli jsme také knihu Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky od Václava Čtvrtka a začali číst Velkou knihu pohádek. Fotky z února si můžete prohlédnout zde.      

EKOLOGIE - ODPADY A JEJICH RECYKLACE Ve čtvrtek 16. února vystřídalo tradiční český jazyk nebo matematiku tematické vyučování zabývající se environmentální problematikou. Kromě svačiny si žáci tento den s sebou do školy přinesli papírový, plastový, směsný a skleněný odpad. Po úvodních slovech se rozpoutala aktivní diskuze. Následně byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Každá z nich si vylosovala druh odpadu, který se měl stát jejich tvůrčím materiálem. Společně nejprve vyplnili pracovní list, ze kterého každá skupina získala řadu zajímavých informací. Pak už ale jejich rukodělným činnostem nestálo nic v cestě a z odpadu vznikala zajímavá díla, se kterými se můžete seznámit na našich fotografiích.


PODAŘILO SE A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BÍLÉM PODOLÍ BUDE ZAPSÁNA DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ!!!

Co nás čeká

PILNĚ TRÉNUJEME, PROTOŽE NÁS UŽ BRZY ČEKÁ ...EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM". Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl na naší škole zahájen 1.5.2011 a byl ukončen 31.12.2013.

Projekt jsme využily k dalšímu vzdělávání pedagogů, vytvoření samostatné hodiny AJ pro 5. ročník, zřízení hodiny čtenářské gramotnosti, k pořízení vybavení školy ICT technikou (notebooky, interaktivní tabule) a nákupu interaktivních výukových programů.

V rámci šablony III/2 vypracovaly naše vyučující 6 sad vzdělávacích materiálů:

M I. - materiály pro matematiku 1. - 2. ročník - dokončeno

ČJ I. - materiály pro český jazyk 1. - 2. ročník - dokončeno

M II. - materiály pro matematiku 3. - 5. ročník - dokončeno

ČJ II. - materiály pro český jazyk 3. - 5. ročník - dokončeno

AJ - materiály pro anglický jazyk 1. - 5. ročník - dokončeno

INF - materiály pro informatiku v 5. ročníku - dokončeno

Na požádání poskytneme vypracované a ve výuce pilotně ověřené DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ.

Kontakt: zspodoli@centrum.cz

"Bezvadná řeč"

Naše paní učitelky se účastní grantového projektu "Bezvadná řeč", čímž získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči, a budou tak moci pomáhat našim dětem/žákům s tímto znevýhodněním.

Realizátor: Služba škole MB

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.48/02.0036

Cíl projektu: Realizovat pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ kurz Bezvadná řeč. Účastníci projektu získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči a následně budou moci pomáhat dětem a žákům s tímto znevýhodněním.

Více informací o projektu na http://www.sskolemb.cz/ucitele/bezvadna-rec-grantovy-projekt-cz-1-07-1-3-48-02-0036/