Základní škola Bílé Podolí
okres Kutná Hora

Vítejte na stránkách naší školy

Dlouho očekávané dva měsíce prázdnin právě začínají! 

Přejeme všem slunečné a pohodové dny volna a spoustu nových zážitků. 

4. září se budeme těšit zase na viděnou :)

Proběhlo

Výlet do Kutné Hory - v pondělí závěrečného týdne tohoto školního roku jsme se vypravili na výlet do Kutné Hory. Hlavní náplní turistické výpravy byla Naučná stezka údolím Vrchlice. S batůžky na zádech jsme ráno nastoupili do linkového autobusu, který nás dovezl do Čáslavi. Po krátkém přesunu pokračovala naše cesta vlakem do okresního města. Z malého nádraží Kutná Hora - město to už byl jen kousek na stromy chráněnou Královskou procházku. Hned první lavičky nás nenápadně přiměly posvačit a posilnit se na pěší túru. Těsně před začátkem Naučné stezky údolím Vrchlice nám čáru přes všechny plány udělal rozbořený most přes Vrchlici. Z na první pohled bezvýchodné situace se však vyklubal nejdobrodružnější moment celého dne. Postupně jsme přeskákali kameny v říčce a dostali se tak suchou nohou na druhý břeh. Čekalo nás 13 tabulí (oficiální počet je 15, ale dvě jsme nikde nenašli) s informacemi o historii, zvířatech a rostlinách blízkého okolí. Samotný konec naučné stezky byl u hráze Velkého rybníka, která je momentálně také v rekonstrukci, došli jsme tedy ještě o kus dál a s výhledem na kachní rodinku jsme poobědvali. Zpáteční procházka nám již netrvala tak dlouho, hnacím motorem byla zmrzlina, která na nás čekala v centru historického města se stříbrnou minulostí. Cestou jsme ještě obdivně zhlédli Chrám svaté Barbory a učaroval nám výhled na Královskou procházku od Jezuitské koleje. Po zmrzlině bylo ještě nutné uspokojit "nakupovací" potřeby některých výletníků. Pak už ale návratu zpět do Bílého Podolí nebránilo vůbec nic. Opět jsme nastoupili do linkového autobusu, který nás tentokrát dovezl až na křižovatku za obec Zaříčany. Poslední špacír nám netrval ani 20 minut. Před školou již čekali rodiče, aby si malé cestovatele odvezli domů. Počasí nám přálo, nebylo takové horko, a proto jsme těch 12 km chůze hravě zvládli. Pro úplnost dodám, že veškeré cestovní náklady byly uhrazeny z peněz získaných ze sběru papíru. foto zde

Poslední sběr papíru v tomto roce - proběhl právě dnes 21. 6. v ranních hodinách. Díky součinnosti mnohdy celých pracovišť některých rodičů se podařilo nashromáždit 920 kg kartonu a 428 kg novin, časopisů a letáků. Za téměř plný sběrný vůz jsme utržili 1562,- Kč, které budou použity například na cestovní výdaje spojené se školním výletem v příštím týdnu. Všem aktivně zapojeným moc děkujeme.

Květen ve školní družině - V květnu nám počasí přálo, proto jsme rádi trávili čas venku na zahradě. V době ředitelského volna jsme si povídali o Slunci a sluneční soustavě, byli na procházce v lese, kde jsme stavěli domečky a vyráběli maminkám k jejich svátku dárky (ale to už maminky vědí J). Tématem měsíce byly krásy přírody, proto jsme po skupinách na počítačích připravili prezentace našich národních parků, a pak jsme s výsledkem seznámili ostatní. Dále jsme vytvářeli vitráže s květinami, kreslili jsme přírodu (výsledky jsou k vidění ve vstupní chodbě školy), zhotovili z PET lahví hmyzáky a nechali na chodbě školy "vyrůst" rozkvetlý strom z ruliček toaletního papíru. V józe jsme tak dobří, že už nepředcvičuje paní učitelka, ale my sami sobě. Fotografie z našich činností můžete vidět zde.

OLYMPIJSKÁ ŠKOLA V ZAHRADĚ                               8. a 9. 6. 2017                          Na fotky se můžete podívat právě tady.

Třídní schůzka - 15. 5. 2017 - zápis z proběhlé třídní schůzky zde.

Duben ve školní družině - Jak jsme trávili čas v družině v dubnu? Různě. Vytvořili jsme jarní věnce z papírových květů, ovce z fáčů, berušky a "hmyzáky" z papíru. Tématem dubna byly Velikonoce a vše, co k nim patří - vytvářeli jsme vajíčka z polystyrenového základu, okýnka s ptáčkem nebo slepičkou, zajíčka ze sena a ukázali jsme si, jak se plete pomlázka s košíčkem. Když nám počasí dovolilo, byli jsme venku. Na fotografie z činností se podívejte zde.

Březen ve školní družině - V březnu jsme se seznámili s různými starými řemesly, některé jsme si sami vyzkoušeli - paličkování a tkaní. Počasí nám už přálo, proto jsme chodili na zahradu a hřiště, kde jsme nejčastěji hráli fotbal, vybíjenou a skákali přes švihadlo. V tělocvičně jsme se naučili nové pozice v józe a zároveň upevnili ty, které už dobře známe. V rámci rukodělné dílny jsme vyzdobili okna a zaměstnali naše ruce různým vyráběním - to můžete dobře vidět na našich fotkách.

Fotografie ze zápisu najdete zde.

Únor ve školní družiněCo se dělo v únoru v družině? Hráli jsme celý měsíc různé hry, luštili jsme osmisměrky, řešili kvízy, hledali rozdíly na obrázcích, skládali origami a puzzle. Četli jsme si pohádky, které jsme pak, rozděleni do skupin, dramatizovali nebo k nim vytvářeli ilustrace. Nejdůležitější událostí, která nás čekala, byl karneval. Sami jsme si vyrobili masky, a pak v nich ve čtvrtek před jarními prázdninami soutěžili v tělocvičně. Za soutěže jsme získali sladkou odměnu i zlaťáky do naší celoroční hry. Dočetli jsme také knihu Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky od Václava Čtvrtka a začali číst Velkou knihu pohádek. Fotky z února si můžete prohlédnout zde.      

EKOLOGIE - ODPADY A JEJICH RECYKLACE Ve čtvrtek 16. února vystřídalo tradiční český jazyk nebo matematiku tematické vyučování zabývající se environmentální problematikou. Kromě svačiny si žáci tento den s sebou do školy přinesli papírový, plastový, směsný a skleněný odpad. Po úvodních slovech se rozpoutala aktivní diskuze. Následně byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Každá z nich si vylosovala druh odpadu, který se měl stát jejich tvůrčím materiálem. Společně nejprve vyplnili pracovní list, ze kterého každá skupina získala řadu zajímavých informací. Pak už ale jejich rukodělným činnostem nestálo nic v cestě a z odpadu vznikala zajímavá díla, se kterými se můžete seznámit na našich fotografiích.


PODAŘILO SE A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BÍLÉM PODOLÍ BUDE ZAPSÁNA DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ!!!

Co nás čeká

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ zde


EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM". Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl na naší škole zahájen 1.5.2011 a byl ukončen 31.12.2013.

Projekt jsme využily k dalšímu vzdělávání pedagogů, vytvoření samostatné hodiny AJ pro 5. ročník, zřízení hodiny čtenářské gramotnosti, k pořízení vybavení školy ICT technikou (notebooky, interaktivní tabule) a nákupu interaktivních výukových programů.

V rámci šablony III/2 vypracovaly naše vyučující 6 sad vzdělávacích materiálů:

M I. - materiály pro matematiku 1. - 2. ročník - dokončeno

ČJ I. - materiály pro český jazyk 1. - 2. ročník - dokončeno

M II. - materiály pro matematiku 3. - 5. ročník - dokončeno

ČJ II. - materiály pro český jazyk 3. - 5. ročník - dokončeno

AJ - materiály pro anglický jazyk 1. - 5. ročník - dokončeno

INF - materiály pro informatiku v 5. ročníku - dokončeno

Na požádání poskytneme vypracované a ve výuce pilotně ověřené DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ.

Kontakt: zspodoli@centrum.cz

"Bezvadná řeč"

Naše paní učitelky se účastní grantového projektu "Bezvadná řeč", čímž získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči, a budou tak moci pomáhat našim dětem/žákům s tímto znevýhodněním.

Realizátor: Služba škole MB

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.48/02.0036

Cíl projektu: Realizovat pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ kurz Bezvadná řeč. Účastníci projektu získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči a následně budou moci pomáhat dětem a žákům s tímto znevýhodněním.

Více informací o projektu na http://www.sskolemb.cz/ucitele/bezvadna-rec-grantovy-projekt-cz-1-07-1-3-48-02-0036/